ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม 199/9 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23150

โทรศัพท์/ โทรสาร  0-3959-9879